Author: Bjørn Felsager

T3-Enews letter may 2014

Billede Posted on Updated on

Kære coaches

T3-Europe udgiver fra tid til anden et nyhedsbrev, som det kan være interessant at orientere sig i 🙂

T3 Europe eNewsletter may 2014

kh Bjørn

 

Tolv Skarpe

Posted on Updated on

På Januar kurset samlede vi de særlige aktiviteter (gruppearbejde med eksempler på begrebsindlæring i TI-Nspire CAS) i hæftet: De tolv skarpe, som du kan hente her:

12 skarpe

 

Hvad er nyt i TI-Nspire CAS version 3.6?

Posted on Updated on

Hvad er nyt i version 3_6

I version 3.6 blev det klassiske Document View splittet i to nye dokumenttyper: Sidestørrelse håndholdt, der var optimeret til visning på en lommeregner, og Sidestørrelse computer, der var optimeret til visning på iPad og computere. Read the rest of this entry »

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.6

Posted on

Dette er introduktionshæftet til TI-Nspire CAS, hvor man kan få et første overblik over samt et dybere indblik i, hvad programmet kan tilbyde, herunder en kort aktivitet til at komme igang med de enkelte værksteder.

Introduktionshæftet er beregnet på alle: Både begyndere og øvede: Efter en kort Oversigts-side over værkstedet, følger et gennemarbejdet eksempel: Kom godt i gang med … for begyndere, og til sidst en afdeling tips og tricks: Vidste du at … for de mere øvede.

Ud over værkstederne gennemgås også mere generelle træk ved programmet, fx dokumenttyper og udskrivningsmuligheder.

Hæftet bruges bl.a. til den indledende introduktion til programmet på T3-kurserne

Hæftet vedligeholdes af Bjørn Felsager. Kommentarer og forslag til forbedringer kan fx sendes til bjoern.felsager@skolekom.dk .

Hvis man vil videre i sit arbejde med TI-Nspire CAS, anbefales det at man fortsætter med eksempelsamlingen.

Velkommen til TI_Nspire CAS version 3_6

Eksempelsamlingen første og anden del til version 3.6

Posted on Updated on

Kære alle

Eksempelsamlingen er nu opgraderet til version 3.6. Som det blev besluttet på et T3-Europa møde i Dublin marts 2013, skulle eksempelsamlingen omstruktureres, så den ikke kun var til  begyndere og ikke kun til mere rutineprægede aktiviteter. Den skulle nu også indeholde eksempler på aktiviteter, der understøtter begrebsforståelsen, fx passende animationer, og enkelte afsnit må gerne henvende sig til rutinerede brugere af TI-Nspire CAS.

Resultatet blev en to-deling af eksempelsamling, hvor den første del: Introduktion til værkstederne, er beregnet for begyndere, og giver en kort gennemgang til brugen af de enkelte værksteder, mens den anden del: Centrale færdigheder og begreber, både er for begyndere og øvede. Det samlede omfang er nu tre gange så stort som den gamle eksempelsamling.

Tekniske afsnit, som kan være vanskelige at håndtere for begyndere og let øvede er markeret med en stjerne * og kan overspringes i første omgang. Anden del er temaopdelt, med to generelle afsnit (dokumentstyring og variabelstyring), tre afsnit om ligninger og uligheder, funktioner og regressionsmodeller, tre afsnit om sandsynlighedsregning og statistik (deskriptiv statistik, sandsynlighedsregning og hypotesetest) samt to mere avancerede afsnit til sidst (vektorer og rumgeometri, differentialligninger).

Afsnittene er ikke nødvendigvis niveauopdelt: Fx rummer afsnittet om funktioner både aktiviteter til C, B og A-niveau. De enkelte afsnit kan stort set læses uafhængigt af hinanden og læreren kan derfor fx udvælge bestemte afsnit, som eleverne kan arbejde med i de forløb, de nu er i gang med.

Eksempelsamlingen vedligeholdes af en gruppe bestående af Mette Vedelsby, Gert Schomacker og Bjørn Felsager. Vi modtager meget gerne kommentarer med fx påpegning af fejl og  forslag til forbedringer samt ønsker om emner man gerne vil have inkluderet i eksempelsamlingen fremover.

Eksempelsamling første del Introduktion til værkstederne

Eksempelsamling anden del grundlæggende færdigheder og begreber

Problemløsning i flere niveauer med TI-Nspire CAS version 3.6

Posted on Updated on

Dette hæfte giver en indføring i problemløsning i flere niveauer efter det svenske ADM-projekt med Lars-Eric Björk og Hans Brolin.

Samtidigt giver det en indføring i brugen af analyseværktøjerne i Graf-vækstedet, der er samlet i menupunktet Undersøg grafer.

Det er velegnet til B-niveau og kan sagten anvendes inden klassen har haft en formel teoretisk introduktion til differential- og integralregning.

I hæftets første del gennemgås de enkelte værktøjer og teknikker: 1. Graftegning og fastlæggelse af toppunkter, 2. Numerisk løsning af ligninger, 3. Arealberegning med integraler, 4. Beregning af vejstrækninger mm., 5. Tætheder og integraler, 6. Rumfangsberegninger, 7. Buelængder, 8. Blandede opgaver

I hæftets anden del arbejder man med problemløsning i de fire niveauer der opereres med i Brolins taksonomi (hvor problemstillingen i niveau 1 er helt lukket, mens den i niveau 4 er helt åben):

Niveau 1: I hvilket du bearbejder givne ligninger og funktioner.
Niveau 2: I hvilket du opstiller ligninger og funktionsforskrifter ud fra givne variable og siden bearbejder sammenhængen.
Niveau 3: I hvilket du indfører passende variable, opstiller ligninger og funktionsforskrifter og bearbejder sammenhængene.
Niveau 4: I hvilket du selv formulerer problemet, indfører passende variable, opstiller ligninger og funktionsforskrifter og til sidst bearbejder sammenhængene.

Problemløsning med TI-Nspire CAS version 3_6

Logaritmiske koordinatsystemer i TI-Nspire CAS version 3.6

Posted on Updated on

Der er ikke indbygget logaritmiske koordinatsystemer i TI-Nspire CAS som sådan, men man kan simulere dem med skabeloner. Indtastningen af funktioner (såvel som datasæt) skal dog foregå med lidt behændighed, så skabelonerne er kun til illustrationer af de logaritmiske koordinatsystemer.

Principperne bag de logaritmiske koordinatsystemer er forklaret i den vedhæftede tekst:

Logaritmiske koordinatsystemer med TI-Nspire CAS version 3_6

Selve skabelonerne hentes på de følgende links:

Skabelon til enkeltlogaritmisk koordinatsystem: 

https://www.dropbox.com/s/7lll5a3doty9jql/Enkelt%20logaritmisk%20koordinatsystem%20version%203_6.tns

Skabelon til dobbeltlogaritmisk koordinatsystem:

https://www.dropbox.com/s/9iq339g8xgskkse/Dobbelt%20logaritmisk%20koordinatsystem%20version%203_6.tns