Kurser

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.6

Posted on

Dette er introduktionshæftet til TI-Nspire CAS, hvor man kan få et første overblik over samt et dybere indblik i, hvad programmet kan tilbyde, herunder en kort aktivitet til at komme igang med de enkelte værksteder.

Introduktionshæftet er beregnet på alle: Både begyndere og øvede: Efter en kort Oversigts-side over værkstedet, følger et gennemarbejdet eksempel: Kom godt i gang med … for begyndere, og til sidst en afdeling tips og tricks: Vidste du at … for de mere øvede.

Ud over værkstederne gennemgås også mere generelle træk ved programmet, fx dokumenttyper og udskrivningsmuligheder.

Hæftet bruges bl.a. til den indledende introduktion til programmet på T3-kurserne

Hæftet vedligeholdes af Bjørn Felsager. Kommentarer og forslag til forbedringer kan fx sendes til bjoern.felsager@skolekom.dk .

Hvis man vil videre i sit arbejde med TI-Nspire CAS, anbefales det at man fortsætter med eksempelsamlingen.

Velkommen til TI_Nspire CAS version 3_6

Eksempelsamlingen første og anden del til version 3.6

Posted on Updated on

Kære alle

Eksempelsamlingen er nu opgraderet til version 3.6. Som det blev besluttet på et T3-Europa møde i Dublin marts 2013, skulle eksempelsamlingen omstruktureres, så den ikke kun var til  begyndere og ikke kun til mere rutineprægede aktiviteter. Den skulle nu også indeholde eksempler på aktiviteter, der understøtter begrebsforståelsen, fx passende animationer, og enkelte afsnit må gerne henvende sig til rutinerede brugere af TI-Nspire CAS.

Resultatet blev en to-deling af eksempelsamling, hvor den første del: Introduktion til værkstederne, er beregnet for begyndere, og giver en kort gennemgang til brugen af de enkelte værksteder, mens den anden del: Centrale færdigheder og begreber, både er for begyndere og øvede. Det samlede omfang er nu tre gange så stort som den gamle eksempelsamling.

Tekniske afsnit, som kan være vanskelige at håndtere for begyndere og let øvede er markeret med en stjerne * og kan overspringes i første omgang. Anden del er temaopdelt, med to generelle afsnit (dokumentstyring og variabelstyring), tre afsnit om ligninger og uligheder, funktioner og regressionsmodeller, tre afsnit om sandsynlighedsregning og statistik (deskriptiv statistik, sandsynlighedsregning og hypotesetest) samt to mere avancerede afsnit til sidst (vektorer og rumgeometri, differentialligninger).

Afsnittene er ikke nødvendigvis niveauopdelt: Fx rummer afsnittet om funktioner både aktiviteter til C, B og A-niveau. De enkelte afsnit kan stort set læses uafhængigt af hinanden og læreren kan derfor fx udvælge bestemte afsnit, som eleverne kan arbejde med i de forløb, de nu er i gang med.

Eksempelsamlingen vedligeholdes af en gruppe bestående af Mette Vedelsby, Gert Schomacker og Bjørn Felsager. Vi modtager meget gerne kommentarer med fx påpegning af fejl og  forslag til forbedringer samt ønsker om emner man gerne vil have inkluderet i eksempelsamlingen fremover.

Eksempelsamling første del Introduktion til værkstederne

Eksempelsamling anden del grundlæggende færdigheder og begreber

Problemløsning i flere niveauer med TI-Nspire CAS version 3.6

Posted on Updated on

Dette hæfte giver en indføring i problemløsning i flere niveauer efter det svenske ADM-projekt med Lars-Eric Björk og Hans Brolin.

Samtidigt giver det en indføring i brugen af analyseværktøjerne i Graf-vækstedet, der er samlet i menupunktet Undersøg grafer.

Det er velegnet til B-niveau og kan sagten anvendes inden klassen har haft en formel teoretisk introduktion til differential- og integralregning.

I hæftets første del gennemgås de enkelte værktøjer og teknikker: 1. Graftegning og fastlæggelse af toppunkter, 2. Numerisk løsning af ligninger, 3. Arealberegning med integraler, 4. Beregning af vejstrækninger mm., 5. Tætheder og integraler, 6. Rumfangsberegninger, 7. Buelængder, 8. Blandede opgaver

I hæftets anden del arbejder man med problemløsning i de fire niveauer der opereres med i Brolins taksonomi (hvor problemstillingen i niveau 1 er helt lukket, mens den i niveau 4 er helt åben):

Niveau 1: I hvilket du bearbejder givne ligninger og funktioner.
Niveau 2: I hvilket du opstiller ligninger og funktionsforskrifter ud fra givne variable og siden bearbejder sammenhængen.
Niveau 3: I hvilket du indfører passende variable, opstiller ligninger og funktionsforskrifter og bearbejder sammenhængene.
Niveau 4: I hvilket du selv formulerer problemet, indfører passende variable, opstiller ligninger og funktionsforskrifter og til sidst bearbejder sammenhængene.

Problemløsning med TI-Nspire CAS version 3_6

Eksperimentel optimering

Posted on Updated on

På oktoberkurset 2013 var en række mindre aktiviteter. Heriblandt denne eksperimentelle tilgang til optimering.

Optimering af æskes volumen vejledning

 

Lister og regneark i Nspire

Posted on Updated on

På oktoberkurset i 2013 var en workshop om lister og regneark i Nspire. Materialet til workshoppen findes her workshop i liste og regneark.

Oktoberkursus 2013

Posted on Updated on

 Ny inspiration til matematikundervisningen

                                                                                                                                                          Afholdes 1.-2. oktober 2013 i Strib

Undervisere: Bjørn Felsager (BF), Gert Schomacker (GS), Ishak Gürleyik (IG), Thomas Birch (TTB), Janus Lylloff (JL) og Thomas Lytje (TL). Desuden deltager fagkonsulenterne i matematik for stx/hf (Bodil Bruun) og hhx (Laila Madsen).

Materiale:

Kursusnoter

Digital eksamensforsøg

Noter til TI-Nspire

Workshop i liste og regneark

Eksempelfiler

 

Program

Bemærk at der på visse programpunkter er særskilte aktiviteter for coaches.

Tirsdag den 1. oktober 2013

09:30-10:30 Teknisk hjælp. Du kan fx få hjælp til at installere nSpireCAS version 3.2
10:30-10:45 Velkomst og praktiske oplysninger (GS)
10:45-12:10 Kort introduktion til lommeregner, software,  dokumenttyper. Rundtur i applikationerne.Print, tns, tnsp. (TL+GS) COACH: Kort introduktion til lommeregner, software, dokumenttyper. Rundtur i applikationerne. Print, tns, tnsp.  (BF+IG+evt. TTB)
12:15-13:00 Frokost
13:15-15:30 Rundtur (fortsat)Computer/lommeregner (evt. 2 grupper). COACH: Rundtur (fortsat).Gruppearbejde. Eksamenssæt maj 2013.
15:45-16:30 Eksperimentel statistik. Simulering.  (TTB)
16:45-17:45 Gruppearbejde om statistik (BF+TTB) Eksamenssæt.   (GS+IG)
18:00-19:00 Aftensmad
19:15-19:45 nSpireCAS og begrebsindlæring v/ Bodil Bruun.
19:45-20:15 CAS’s rolle ved mundtlig og skriftlig eksamen v/ Bodil Bruun.
20:15-21:15 Individuelt arbejde eller gruppearbejde med eksempler på nSpireCAS i begrebsindlæringen.
21:15-22:00 T3 fylder 15 år. Jubilæumsforelæsning ved Bjørn Felsager.

 

Onsdag den 2. oktober 2013

08:00-08:55 Morgenmad
09:00-09:25 Demo af dataopsamling med en passende sonde (TL).

stx/hf

hhx

09:30-10:00 3D Geometri.  Kort introduktion. (BF) Lineær og kvadratisk programmering.Finansregning.Deskriptiv statistisk.(IG)
10:00-11:00 2D- og 3D-geometri(BF) Lineær og kvadratisk programmering(TTB) Modellering: Dataopsamling (sonder) eller geometrisk (foto).    (TL+GS)
11:00-12:00 Fortsæt eller byt til nyt emne
12:15-13:00 Frokost
13:15-14:45 Differentialligninger (IG+BF+GS) COACH:  Navigator. (JL+BO)
14:45-16:15 Nyt fra og spørgsmål til Texas Instruments (BA) Elektronisk retning (JL+BO) evt. præsentationer fra deltagerne, opsamling, evaluering og afslutning .

Kursusnoter: Workshop i lister og regneark

Posted on Updated on

På forespørgsel udsendes noterne der tidligere er blevet brugt til lister og regneark workshoppen til et Septemberkursus. Lister og regneark icon

Her gennem bl.a. på side 19 hvorledes man laver analyse af en bevægelse vha. video captures

13_Workshop i Lister og Regneark

Januarkursus

Posted on Updated on

Ny inspiration til matematikundervisningen:   9.-10. januar 2014                                                                                                                                                                                                                            

Program                           

Torsdag den 9. januar 2014

 

10:00-10:30 Teknisk hjælp. Du kan fx få hjælp til at installere nSpireCAS version 3.6
10:30-10:45 Velkomst og praktiske oplysninger (GS)
10:45-12:10 Introduktion til nSpireCAS: kort rundtur i applikationerne (BF+GS).
12:15-13:00 Frokost
13:15-14:15 nSpire Navigator (JL)
15:00-15:45 Eksperimentel statistik. Simulering  (BF)
15:45-16:45 Gruppearbejde om statistik (BF) Eksamenssæt   (GS)
16:45-17:45 Dokumenttyper, print, tns, tnsp
18:00-19:00 Aftensmad
19:15-19:45 Eksempler på nSpireCAS og begrebsindlæring (BF og GS)
19:45-21:15 Individuelt arbejde eller gruppearbejde med eksempler på nSpireCAS i begrebsindlæringen.
21:15-22:00 T3 er fyldt 15 år. Jubilæumsforelæsning ved Bjørn Felsager.

 

Fredag den 10. januar 2014

 

08:00-08:55 Morgenmad
09:00-09:20 Demo af dataopsamling med en passende sonde (BF og GS).
  stx/hf hhx
09:30-10:00 3D Geometri.  Kort introduktion. (BF) Gruppearbejde:

 

Lineær og kvadratisk programmering.

Deskriptiv statistisk.

 

10:00-12:00 Gruppearbejde:

 

2D- og 3D-geometri

Modellering: Dataopsamling (sonder) eller geometrisk (foto).

12:15-13:00 Frokost
13:15-14:15 Differentialligninger (BF+GS)
14:15-15:00 Elektronisk retning. Præsentation af webside.

Evt. præsentationer fra deltagerne.

Opsamling, evaluering og afslutning.