Manualer

Problemløsning i flere niveauer med TI-Nspire CAS version 3.6

Posted on Updated on

Dette hæfte giver en indføring i problemløsning i flere niveauer efter det svenske ADM-projekt med Lars-Eric Björk og Hans Brolin.

Samtidigt giver det en indføring i brugen af analyseværktøjerne i Graf-vækstedet, der er samlet i menupunktet Undersøg grafer.

Det er velegnet til B-niveau og kan sagten anvendes inden klassen har haft en formel teoretisk introduktion til differential- og integralregning.

I hæftets første del gennemgås de enkelte værktøjer og teknikker: 1. Graftegning og fastlæggelse af toppunkter, 2. Numerisk løsning af ligninger, 3. Arealberegning med integraler, 4. Beregning af vejstrækninger mm., 5. Tætheder og integraler, 6. Rumfangsberegninger, 7. Buelængder, 8. Blandede opgaver

I hæftets anden del arbejder man med problemløsning i de fire niveauer der opereres med i Brolins taksonomi (hvor problemstillingen i niveau 1 er helt lukket, mens den i niveau 4 er helt åben):

Niveau 1: I hvilket du bearbejder givne ligninger og funktioner.
Niveau 2: I hvilket du opstiller ligninger og funktionsforskrifter ud fra givne variable og siden bearbejder sammenhængen.
Niveau 3: I hvilket du indfører passende variable, opstiller ligninger og funktionsforskrifter og bearbejder sammenhængene.
Niveau 4: I hvilket du selv formulerer problemet, indfører passende variable, opstiller ligninger og funktionsforskrifter og til sidst bearbejder sammenhængene.

Problemløsning med TI-Nspire CAS version 3_6

Manualer til Navigator

Posted on

Vejledninger i brugen af Nspire Navigator.

Kort kom i gang vejledning Navigator kom godt i gang noter

Den lange Officiel vejledning til Navigator for lærer stor fil

De tekniske detaljer er at finde her Teknisk vejledning til IT-personer

Se desuden videoerne under menuen Navigator

Lister og regneark i Nspire

Posted on Updated on

På oktoberkurset i 2013 var en workshop om lister og regneark i Nspire. Materialet til workshoppen findes her workshop i liste og regneark.

Elektronisk retning i Nspire

Posted on Updated on

Materiale fra Kursus Oktober 2014

Den omtalte hjemmeside om elektronisk retning er http://rettestrategi.wordpress.com/ (findes også i linksamlingen til højre) og den konkrete side om retning i Nspire findes her http://rettestrategi.wordpress.com/modul3/retning-i-nspire/.

Hvis man ønsker at rette ved at returnere en film til eleverne kan programmet http://screencast-o-matic.com bruges. Et eksempel på sådan et rettelser er at finde her http://screencast-o-matic.com/watch/cl6rYDSco bemærk dogme metoden: Øhh og dumme formuleringer kan ikke undgås! Programmet er gratis og anvendelsesmulighederne er mangfoldige. Eleverne kan f.eks. også bruge programmet til at lave afleveringer i som f.eks. dette bevis af cosinusrelationen (dog uden Nspire).

Kursusnoter: Workshop i lister og regneark

Posted on Updated on

På forespørgsel udsendes noterne der tidligere er blevet brugt til lister og regneark workshoppen til et Septemberkursus. Lister og regneark icon

Her gennem bl.a. på side 19 hvorledes man laver analyse af en bevægelse vha. video captures

13_Workshop i Lister og Regneark

Test i Navigator – Differentialregning uden optimering

Posted on

Her en test i Navigator på 5 opgaver, kan både være med og uden noter som hjælpemidler. Testen er selvrettende i stort omfang.

https://www.dropbox.com/s/e89wan91qise33f/Test_differentialregning1.tns

Testen er lavet af Brit Eva Andersen

En kort rundtur i Nspire

Video Posted on Updated on

Hvis Nspire er nyt for dig tager denne lille film dig rundt i de grundlæggende egenskaber i nogle af de forskellige værksteder.