Oktoberkursus 2013

Posted on Updated on

 Ny inspiration til matematikundervisningen

                                                                                                                                                          Afholdes 1.-2. oktober 2013 i Strib

Undervisere: Bjørn Felsager (BF), Gert Schomacker (GS), Ishak Gürleyik (IG), Thomas Birch (TTB), Janus Lylloff (JL) og Thomas Lytje (TL). Desuden deltager fagkonsulenterne i matematik for stx/hf (Bodil Bruun) og hhx (Laila Madsen).

Materiale:

Kursusnoter

Digital eksamensforsøg

Noter til TI-Nspire

Workshop i liste og regneark

Eksempelfiler

 

Program

Bemærk at der på visse programpunkter er særskilte aktiviteter for coaches.

Tirsdag den 1. oktober 2013

09:30-10:30 Teknisk hjælp. Du kan fx få hjælp til at installere nSpireCAS version 3.2
10:30-10:45 Velkomst og praktiske oplysninger (GS)
10:45-12:10 Kort introduktion til lommeregner, software,  dokumenttyper. Rundtur i applikationerne.Print, tns, tnsp. (TL+GS) COACH: Kort introduktion til lommeregner, software, dokumenttyper. Rundtur i applikationerne. Print, tns, tnsp.  (BF+IG+evt. TTB)
12:15-13:00 Frokost
13:15-15:30 Rundtur (fortsat)Computer/lommeregner (evt. 2 grupper). COACH: Rundtur (fortsat).Gruppearbejde. Eksamenssæt maj 2013.
15:45-16:30 Eksperimentel statistik. Simulering.  (TTB)
16:45-17:45 Gruppearbejde om statistik (BF+TTB) Eksamenssæt.   (GS+IG)
18:00-19:00 Aftensmad
19:15-19:45 nSpireCAS og begrebsindlæring v/ Bodil Bruun.
19:45-20:15 CAS’s rolle ved mundtlig og skriftlig eksamen v/ Bodil Bruun.
20:15-21:15 Individuelt arbejde eller gruppearbejde med eksempler på nSpireCAS i begrebsindlæringen.
21:15-22:00 T3 fylder 15 år. Jubilæumsforelæsning ved Bjørn Felsager.

 

Onsdag den 2. oktober 2013

08:00-08:55 Morgenmad
09:00-09:25 Demo af dataopsamling med en passende sonde (TL).

stx/hf

hhx

09:30-10:00 3D Geometri.  Kort introduktion. (BF) Lineær og kvadratisk programmering.Finansregning.Deskriptiv statistisk.(IG)
10:00-11:00 2D- og 3D-geometri(BF) Lineær og kvadratisk programmering(TTB) Modellering: Dataopsamling (sonder) eller geometrisk (foto).    (TL+GS)
11:00-12:00 Fortsæt eller byt til nyt emne
12:15-13:00 Frokost
13:15-14:45 Differentialligninger (IG+BF+GS) COACH:  Navigator. (JL+BO)
14:45-16:15 Nyt fra og spørgsmål til Texas Instruments (BA) Elektronisk retning (JL+BO) evt. præsentationer fra deltagerne, opsamling, evaluering og afslutning .

Kommenter indlæget