Materiale: Elektronisk retning

Den omtalte hjemmeside om elektronisk retning er http://rettestrategi.wordpress.com/ (findes også i linksamlingen til højre) og den konkrete side om retning i Nspire findes her http://rettestrategi.wordpress.com/modul3/retning-i-nspire/.

Hvis man ønsker at rette ved at returnere en film til eleverne kan programmet http://screencast-o-matic.com bruges. Et eksempel på sådan et rettelser er at finde her http://screencast-o-matic.com/watch/cl6rYDSco bemærk dogme metoden: Øhh og dumme formuleringer kan ikke undgås! Programmet er gratis og anvendelsesmulighederne er mangfoldige. Eleverne kan f.eks. også bruge programmet til at lave afleveringer i som f.eks. dette bevis af cosinusrelationen (dog uden Nspire).

Elevbesvarelser der mangler at blive rettet findes her.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.