FYSIK/KEMI: Temperaturskalere

Posted on Updated on

temperaturskalaer i Nspire

En aktivitet, der starter med en LUA-simulering der illustrerer sammenhængen mellem molekylers bevægelse og omgivelsernes temperatur. Dernæst en række spørgsmål om Celsius, Kelvin og Fahrenheit skalaerne. En aktivitet der også kan bruges i matematik hvor fokus er på lineære funktioner.

Dokument: temperaturskalaer

NV/FYSIK/KEMI: Ti’er potenser og præfix

Posted on Updated on

tierpotens i Nspire

Her en elevaktivitet der kan hjælpe eleverne med at forstå ti’er potenser og præfix i de naturvidenskabelige fag. Dokumentet er en elevaktivitet hvor eleverne arbejder sig igennem forskellige aktiviteter, og afsluttes med opgaver der tjekker elevernes udbytte af aktiviteten.

I dokumentet er indholdet af nogle af siderne programmeret i Lua, mens andre sider gør brug af Nspires indbyggede test miljø.

Dokument: 1.1 Tierpotens og præfix

[Dokumentet er en viderebearbejdelse af en aktivitet fra T3 i Finland]

Gem

Gem

Print til PDF fra MAC – installer en fake printer.

Posted on

Hvis man ønsker at lave et PDF dokument fra Nspire på en MAC, vil man på visse MAC computere opleve at menuen “udskriv” ikke er tilgængelig, og man derfor ikke kan komme ind til “gem som PDF” knappen. Problemet skyldes at computeren ikke har installeret en printer, og man derfor ikke har adgang til at udskrive. Man kommer let rundt om problemet ved at installere en netværksprinter (der ikke findes). I denne film vises hvordan det gøres. Bemærk dette er kun et problem på MAC computere.

KURSUS: Ny inspiration til CAS i matematikundervisningen

Posted on Updated on

Mandag d. 10. oktober og tirsdag d. 11. oktober holder afholdes det årlige Nspire kursus på brogården i Strib (middelfart).Q&A ikon

På kurset er fokus på begrebsindlæring med CAS. Der vises eksempler på hvordan elever vha. TI Nspire kan udforske de matematiske begreber og eksperimentere sig frem til sammenhængen mellem disse, for at opnå en bedre begrebsforståelse.

På kurset vil deltagerne en del af tiden blive delt op efter interesse og forudsætninger.

Kurset henvender sig således både til lærere uden erfaring med Nspire, og til erfarne Nspire brugere.
På kurset anvendes den nyeste version (4.2) af computerprogrammet TI-Nspire CAS.

BEMÆRK tilmeldingsfristen er 15. august.

Tidspunkt: Mandag d. 10. oktober 2016, 10:00 – tirsdag d. 11. oktober, 16:00
Sted: Brogården
Strib
Middelfart
Pris: 3.000 kr.
2.500 kr. pr. deltager, hvis en skole sender 3 eller flere lærere.
Tilmeldingsfrist: Mandag 15. august 2016
Arrangør: T3

Tilmelding via LMFK (link)

Gem

Gem

3D grafer i Nspire

Posted on Updated on

Jeg faldt for nyligt over et webinar om 3D grWhy 3Dafer i Nspire afholdt af T3 i Australien for australske lærerer. Det er alt sammen blevet optaget og lagt på youtube, og måske kunne man lære lidt af dem… Det tager en times tid og man kan selvfølgelig spole frem til spændende dele.

Vh Janus

Gem

Enhedscirklen og de harmoniske funktion

Posted on Updated on

I disse aktiviteter undersøges enhedscirklen og de harmoniske funktioner. Filen enhedscirklen er en simpel geometrisk konstruktion der illustrer sammenhængen mellem vinklen og retningspunktets koordinater, hvor vinklen springer i skridt af 10 grader, og kan bliver over 360 grader.Harmoniske funktioner

I filen harmoniske funktioner undersøges først enhedscirklen og sammenhængen mellem radianer og grader. Dernæst undersøges de harmoniske funktioner, både ifht. deres grafiske forløb og deres afledede funktioner. Filen indeholder eksempler på selvtjekkende spørgsmål hvor eleven kan evaluere sit udbytte af aktiviteten.

Filer: Harmoniske funktioner 2016 og Enhedscirklen

 

Konstruer en julestjerne – adventskalender låge 4

Posted on Updated on

Julestjerne i NspireHer kommer det sidste juleindlæg her på bloggen. Vi konstruerer her en julestjerne i Nspire. Undervejs kommer eleven gennem enhedscirklen, den trigonometriske grundrelation (idiotformlen), eksakte beregninger af cosinusværdier og konstruktioner.

Tilpas opgaverne så det passer til din klasse.

Elevark: Julestjerner i nspire elevark

Ark med løsning: Julestjerner i nspire med løsning

Materialet er lavet af Thomas Birch, Ørestad Gymnasium