Grundforløb

Lineære sammenhæng, residualer og regression

Posted on Updated on

I den nye lærerplan er residualplot kommet ind som en del af kernestoffet. T3 lærerne har lavet et materiale, hvor eleverne i Nspire eksperimenterer sig frem til forståelse af residualer og residualplot men også, mindste kvadraters metode og regression. Materialet indeholder vejledning til brugen af Nspire og er udformet så eleverne selv kan arbejde sig gennem det evt. i små grupper. Undervejs gennemgås disse ting:

  1. At opstil en teoretisk model for et given datasæt vha. flytbare linjer.
  2. At bruge residualer og summen af residualer til at vurdere hvor godt en linje beskriver et datasæt.
  3. At forstå og fortolke residualplot.
  4. At forstå styrken ved mindste kvadraters metode.
  5. At Introducere lineær regression.

Materialet indeholder nogle større datasæt der analyseres, hvor det bliver tydeligt at residualplot kan afsløre dybereliggende (systematiske) sammenhænge om de variable, som lineær regression ikke umiddelbart viser. Disse datasæt er at finde i Nspire filen.

Udgangspunktet for materialet er at eleverne i forvejen har kendskab til

  1. Variable
  2. Forskellige repræsentationsformer
  3. Lineære funktioner (herunder notationen f(x))

Aktiviteten kan med fordel følges op af aktiviteten om forklaringsgraden.

Filer:

Residualer og regression

Residualer og regression data til opgaver