Kurser

Kursusudbud skoleåret 2017/18

Posted on Updated on

I 2017 udbyder T3 to efteruddannelsestilbud i brugen af Nspire. Det traditionelle internatkursus (på 2 dage), og som noget nyt rekvirerbare kurser, der kan tilpasses de enkelte skoles behov.

Fokus for hele kursusudbuddet er de nye læreplaner, samt en pædagogisk/didaktisk tilgang til brug af Nspire i det daglige arbejde, med teori såvel som opgaveregning.

På T3-gruppens vegne

Gert Schomacker, gert.schomacker@skolekom.dk


Internatkursus: Implementering af nye emner i læreplanen

For begyndere og øvede

Vi indbyder til et T3-kursus på Brogården i Strib ved Middelfart fra 11. til 12. december 2017

Med udgangspunkt i reformen og de nye eksamensformer viser vi Nspire som et stærkt didaktisk redskab, der kan understøtte eleverne i at forstå de abstrakte matematiske begreber bedre. CAS er ikke bare et værktøj til løsning af typeopgaver, men også et redskab til at opnå en bedre begrebsforståelse og dermed bedre forstå den klassiske ”blyantsmatematik”.

Arbejdsformen vil være workshops, hvor deltagerne inddeles efter interesse og forudsætninger. Fokus vil være på grundforløbsmatematik, hf-matematik og projekter i matematik i henhold til de nye eksamensformer med projektarbejde.

På kurset anvendes den nyeste version 4.5 af computerprogrammet TI-nSpire CAS.

Tilmelding til http://www.lmfk.dk/index.phtml?sek_id=99 senest 9. oktober 2017.

Pris: 2900 kr.

Nærmere oplysninger fx om betaling ses på lmfk’s hjemmeside.


Rekvirerbare kurser: Halv- eller heldagskurser

Tilpasset de enkelte skolers ønsker

Kurset kan afholdes for nogle eller alle matematiklærere på en skole eller evt. kan skoler gå sammen om at rekvirere kurset. Kurset kan holdes af en eller to instruktører. Emnerne kunne f.eks. et eller flere af nedenstående og have fokus på Nspire som understøttende for teoridannelse og dermed også blive bedre til ”blyantsmatematik”.

  • De nye emner i bekendtgørelsen
  • Eksperimentel statistik
  • Hf – matematik (C-niveau nu også med CAS)
  • Eksperimentel geometri (hf)
  • Projektarbejde
  • Flere?!
  • 3000 kr. for et tretimers kursus med en instruktør.

Kontakt

Gert Schomacker, gert.schomacker@skolekom.dk


 

KURSUS: Ny inspiration til CAS i matematikundervisningen

Posted on Updated on

Mandag d. 10. oktober og tirsdag d. 11. oktober holder afholdes det årlige Nspire kursus på brogården i Strib (middelfart).Q&A ikon

På kurset er fokus på begrebsindlæring med CAS. Der vises eksempler på hvordan elever vha. TI Nspire kan udforske de matematiske begreber og eksperimentere sig frem til sammenhængen mellem disse, for at opnå en bedre begrebsforståelse.

På kurset vil deltagerne en del af tiden blive delt op efter interesse og forudsætninger.

Kurset henvender sig således både til lærere uden erfaring med Nspire, og til erfarne Nspire brugere.
På kurset anvendes den nyeste version (4.2) af computerprogrammet TI-Nspire CAS.

BEMÆRK tilmeldingsfristen er 15. august.

Tidspunkt: Mandag d. 10. oktober 2016, 10:00 – tirsdag d. 11. oktober, 16:00
Sted: Brogården
Strib
Middelfart
Pris: 3.000 kr.
2.500 kr. pr. deltager, hvis en skole sender 3 eller flere lærere.
Tilmeldingsfrist: Mandag 15. august 2016
Arrangør: T3

Tilmelding via LMFK (link)

Gem

Gem

KURSUS: Ny inspiration til CAS i matematik undervisningen – Begyndere

Posted on Updated on

Indhold

Vi indbyder til et T3-kursus på Brogården i Strib ved Middelfart den 3.-4. november 2014.Q&A ikon

På kurset vil der blive lagt vægt på at vise, hvordan TInSpire CAS benyttes til at øge elevernes forståelse af centrale matematiske begreber.

På kurset vil deltagerne en del af tiden blive delt op efter interesse og forudsætninger.

Kurset henvender sig til lærere, der ikke er øvede brugere af nSpireCAS. Hermed menes lærere, der netop er gået eller snart skal i gang med at bruge programmet, og lærere, der kun har lidt erfaring.

På kurset anvendes den nyeste version (3.9) af computerprogrammet TI-nSpire CAS.

Der vil blive behandlet emner/undervisningsforløb/projekter, hvor alsidigheden i TInSpire CAS udnyttes til at åbne for nye muligheder og perspektiver i undervisningen.

Tilmelding til http://www.lmfk.dk senest 1. oktober 2014.

Kursusafgiften er 3000 kr.

 

Med venlig hilsen

 

Bjørn Felsager                                                Gert Schomacker
bjoern.felsager@skolekom.dk                       gert.schomacker@skolekom.dk

 

KURSUS: Ny inspiration til CAS i matematiklæreren – Øvede

Posted on

IndholdGrafregner icon

Vi indbyder til et T3-kursus på Brogården i Strib ved Middelfart for øvede brugere af TI-nSpireCAS den 3.-4. november 2014.

Kurset henvender sig til lærere, der er øvede brugere af nSpireCAS. Hermed menes lærere, der uden vanskeligheder kan besvare eksamensopgaver på A-niveau med brug af programmet.

På kurset vil der blive lagt vægt på at vise, hvordan TI-nSpire CAS benyttes til andet og mere end at løse eksamensopgaver, dvs. øge elevernes forståelse af centrale matematiske begreber. Der vil også blive punkter, som mest er for læreren, men grundideen er at behandle emner, ideer til undervisningsforløb og projekter, hvor alsidigheden i TI-nSpire CAS udnyttes til at åbne for nye muligheder og perspektiver i undervisningen.

På kurset vil deltagerne en del af tiden blive delt op efter interesse og forudsætninger.

På kurset anvendes den nyeste version (3.9) af computerprogrammet TI-nSpire CAS.

Tilmelding til http://www.lmfk.dk senest 1. oktober 2014.

Kursusafgiften er 3000 kr.

Med venlig hilsen

 

Bjørn Felsager                                                Gert Schomacker
bjoern.felsager@skolekom.dk                    gert.schomacker@skolekom.dk

 

KURSUS: Inspiration til matematiklæreren – Øvede

Posted on Updated on

IndholdStatistik ikon

Kurset henvender sig udelukkende til lærere, der er øvede brugere af TI-nSpire CAS. Hermed menes lærere, der uden vanskeligheder kan besvare eksamensopgaver på A-niveau med brug af programmet.

På kurset vil der blive lagt vægt på at vise, hvordan TI-nSpire CAS benyttes til andet og mere end at løse eksamensopgaver, d.v.s. øge elevernes forståelse af centrale matematiske begreber. Der vil også blive punkter, som mest er for læreren, men grundideen er at behandle emner, ideer til undervisningsforløb og projekter, hvor alsidigheden i TInSpire CAS udnyttes til at åbne for nye muligheder og perspektiver i undervisningen.

Read the rest of this entry »

KURSUS: Ny inspiration til CAS i matematikundervisningen – begyndere

Posted on Updated on

Indhold

Der vil blive lagt vægt på at vise, hvordan TInSpire CAS benyttes til at øge elevernes forståelse af centrale matematiske begreber.

Kurset henvender sig til lærere, der ikke er øvede brugere af nSpire CAS. Hermed menes lærere, der skal i gang med at bruge programmet og lærere, der allerede har lidt erfaring.

På kurset vil deltagerne en del af tiden blive delt op efter interesse og forudsætninger, og der bruges den nyeste version af computerprogrammet TI-nSpire CAS.

Der vil blive behandlet emner/undervisningsforløb/projekter, hvor alsidigheden i TI-nSpire CAS udnyttes til at åbne for nye muligheder og perspektiver i undervisningen.

Read the rest of this entry »

Program for kursus 13. maj

Posted on Updated on

09:45-10:10 Ankomst
10:15-10:25 Velkomst og praktiske oplysninger (Gert Schomacker)
10:25-11:25 Erfaringsudveksling (Ishak Gürleyik)
11:25-11:55 Animationer. Oplæg ved Brian Olesen. Materiale her
11:55-12:10 T3’s hjemmeside (Janus Lylloff)
12:10-12:25 Carina Kroninger: Texas Instruments. Licensformer, support til coaches, mm.
12:25-13:15 Frokost
13:15-14:15 Byg din egen animation
14:15-14:30 Nyheder om TInSpireCAS, version 3.9, i-pad (Bjørn Felsager). Materiale her
14:30-14:45 nSpireCAS og didaktik (Bodil Bruun)
14:45-15:00 Kaffe
15:00-15:30 Gruppearbejde om coachenes ønsker
15:30-16:00 Opsamling. Hvordan kommer vi videre med coachuddannelsen? (Ordstyrer Gert Schomacker)

Med venlig hilsen

T3-gruppen

Tolv Skarpe

Posted on Updated on

På Januar kurset samlede vi de særlige aktiviteter (gruppearbejde med eksempler på begrebsindlæring i TI-Nspire CAS) i hæftet: De tolv skarpe, som du kan hente her:

12 skarpe

 

Animationer

Posted on Updated on

Til Coach mødet om Animationer i Nspire bruges følgende materiale. Dele af det findes også i særskilte indlæg på hjemmesiden.

Al materialet findes her

https://www.dropbox.com/sh/nvjjr7u84hqfuv0/AAAYbLdyjOldes6u33xRQcsTa

Vejledningerne til Thomas animationer findes her: Thomas tryller med differentialregning   Thomas tryller med integralregning

Emneoversigt

Pythagoræiske tripler, Ligningsløsning med ligevægte.

Diverse:

Pythagoras’ sætning,  Udfoldning af en terning, Hyperterning,  Jorden, Månen og Solen

3D Animationer:

Graf og tangent, Areal under graf, The boy the girl and the dog,  Cykelhjulet (norsk), The riddle of the buddhist monk.

BEMÆRK: 3D pakken PeepShow er nødvendigt for at lave 3D konstruktionerne.

Hent den her: peepshow – 3D hjælpepakke

Du finder vejledningen her: Animationer med TI-Nspire CAS i 3d version Peep Show 3_2

 

Hvad er nyt i TI-Nspire CAS version 3.6?

Posted on Updated on

Hvad er nyt i version 3_6

I version 3.6 blev det klassiske Document View splittet i to nye dokumenttyper: Sidestørrelse håndholdt, der var optimeret til visning på en lommeregner, og Sidestørrelse computer, der var optimeret til visning på iPad og computere. Read the rest of this entry »