Kursus oktober 2013

Eksperimentel optimering

Posted on Updated on

På oktoberkurset 2013 var en række mindre aktiviteter. Heriblandt denne eksperimentelle tilgang til optimering.

Optimering af æskes volumen vejledning

 

Lister og regneark i Nspire

Posted on Updated on

På oktoberkurset i 2013 var en workshop om lister og regneark i Nspire. Materialet til workshoppen findes her workshop i liste og regneark.

Oktoberkursus 2013

Posted on Updated on

 Ny inspiration til matematikundervisningen

                                                                                                                                                          Afholdes 1.-2. oktober 2013 i Strib

Undervisere: Bjørn Felsager (BF), Gert Schomacker (GS), Ishak Gürleyik (IG), Thomas Birch (TTB), Janus Lylloff (JL) og Thomas Lytje (TL). Desuden deltager fagkonsulenterne i matematik for stx/hf (Bodil Bruun) og hhx (Laila Madsen).

Materiale:

Kursusnoter

Digital eksamensforsøg

Noter til TI-Nspire

Workshop i liste og regneark

Eksempelfiler

 

Program

Bemærk at der på visse programpunkter er særskilte aktiviteter for coaches.

Tirsdag den 1. oktober 2013

09:30-10:30 Teknisk hjælp. Du kan fx få hjælp til at installere nSpireCAS version 3.2
10:30-10:45 Velkomst og praktiske oplysninger (GS)
10:45-12:10 Kort introduktion til lommeregner, software,  dokumenttyper. Rundtur i applikationerne.Print, tns, tnsp. (TL+GS) COACH: Kort introduktion til lommeregner, software, dokumenttyper. Rundtur i applikationerne. Print, tns, tnsp.  (BF+IG+evt. TTB)
12:15-13:00 Frokost
13:15-15:30 Rundtur (fortsat)Computer/lommeregner (evt. 2 grupper). COACH: Rundtur (fortsat).Gruppearbejde. Eksamenssæt maj 2013.
15:45-16:30 Eksperimentel statistik. Simulering.  (TTB)
16:45-17:45 Gruppearbejde om statistik (BF+TTB) Eksamenssæt.   (GS+IG)
18:00-19:00 Aftensmad
19:15-19:45 nSpireCAS og begrebsindlæring v/ Bodil Bruun.
19:45-20:15 CAS’s rolle ved mundtlig og skriftlig eksamen v/ Bodil Bruun.
20:15-21:15 Individuelt arbejde eller gruppearbejde med eksempler på nSpireCAS i begrebsindlæringen.
21:15-22:00 T3 fylder 15 år. Jubilæumsforelæsning ved Bjørn Felsager.

 

Onsdag den 2. oktober 2013

08:00-08:55 Morgenmad
09:00-09:25 Demo af dataopsamling med en passende sonde (TL).

stx/hf

hhx

09:30-10:00 3D Geometri.  Kort introduktion. (BF) Lineær og kvadratisk programmering.Finansregning.Deskriptiv statistisk.(IG)
10:00-11:00 2D- og 3D-geometri(BF) Lineær og kvadratisk programmering(TTB) Modellering: Dataopsamling (sonder) eller geometrisk (foto).    (TL+GS)
11:00-12:00 Fortsæt eller byt til nyt emne
12:15-13:00 Frokost
13:15-14:45 Differentialligninger (IG+BF+GS) COACH:  Navigator. (JL+BO)
14:45-16:15 Nyt fra og spørgsmål til Texas Instruments (BA) Elektronisk retning (JL+BO) evt. præsentationer fra deltagerne, opsamling, evaluering og afslutning .