Manualer

Elektronisk retning i Nspire

Posted on Updated on

Materiale fra Kursus Oktober 2014

Den omtalte hjemmeside om elektronisk retning er http://rettestrategi.wordpress.com/ (findes også i linksamlingen til højre) og den konkrete side om retning i Nspire findes her http://rettestrategi.wordpress.com/modul3/retning-i-nspire/.

Hvis man ønsker at rette ved at returnere en film til eleverne kan programmet http://screencast-o-matic.com bruges. Et eksempel på sådan et rettelser er at finde her http://screencast-o-matic.com/watch/cl6rYDSco bemærk dogme metoden: Øhh og dumme formuleringer kan ikke undgås! Programmet er gratis og anvendelsesmulighederne er mangfoldige. Eleverne kan f.eks. også bruge programmet til at lave afleveringer i som f.eks. dette bevis af cosinusrelationen (dog uden Nspire).

Kursusnoter: Workshop i lister og regneark

Posted on Updated on

På forespørgsel udsendes noterne der tidligere er blevet brugt til lister og regneark workshoppen til et Septemberkursus. Lister og regneark icon

Her gennem bl.a. på side 19 hvorledes man laver analyse af en bevægelse vha. video captures

13_Workshop i Lister og Regneark

Test i Navigator – Differentialregning uden optimering

Posted on

Her en test i Navigator på 5 opgaver, kan både være med og uden noter som hjælpemidler. Testen er selvrettende i stort omfang.

https://www.dropbox.com/s/e89wan91qise33f/Test_differentialregning1.tns

Testen er lavet af Brit Eva Andersen

En kort rundtur i Nspire

Video Posted on Updated on

Hvis Nspire er nyt for dig tager denne lille film dig rundt i de grundlæggende egenskaber i nogle af de forskellige værksteder.

 

Genveje i Nspire

Posted on Updated on

I det daglige arbejde med Nspire betjeningen meget lettere, hvis man bruger genvejstaster.

6_Genveje i TI-Nspire CAS ver 3_2