Kursusudbud skoleåret 2017/18

Posted on Updated on

I 2017 udbyder T3 to efteruddannelsestilbud i brugen af Nspire. Det traditionelle internatkursus (på 2 dage), og som noget nyt rekvirerbare kurser, der kan tilpasses de enkelte skoles behov.

Fokus for hele kursusudbuddet er de nye læreplaner, samt en pædagogisk/didaktisk tilgang til brug af Nspire i det daglige arbejde, med teori såvel som opgaveregning.

På T3-gruppens vegne

Gert Schomacker, gert.schomacker@skolekom.dk


Internatkursus: Implementering af nye emner i læreplanen

For begyndere og øvede

Vi indbyder til et T3-kursus på Brogården i Strib ved Middelfart fra 11. til 12. december 2017

Med udgangspunkt i reformen og de nye eksamensformer viser vi Nspire som et stærkt didaktisk redskab, der kan understøtte eleverne i at forstå de abstrakte matematiske begreber bedre. CAS er ikke bare et værktøj til løsning af typeopgaver, men også et redskab til at opnå en bedre begrebsforståelse og dermed bedre forstå den klassiske ”blyantsmatematik”.

Arbejdsformen vil være workshops, hvor deltagerne inddeles efter interesse og forudsætninger. Fokus vil være på grundforløbsmatematik, hf-matematik og projekter i matematik i henhold til de nye eksamensformer med projektarbejde.

På kurset anvendes den nyeste version 4.5 af computerprogrammet TI-nSpire CAS.

Tilmelding til http://www.lmfk.dk/index.phtml?sek_id=99 senest 9. oktober 2017.

Pris: 2900 kr.

Nærmere oplysninger fx om betaling ses på lmfk’s hjemmeside.


Rekvirerbare kurser: Halv- eller heldagskurser

Tilpasset de enkelte skolers ønsker

Kurset kan afholdes for nogle eller alle matematiklærere på en skole eller evt. kan skoler gå sammen om at rekvirere kurset. Kurset kan holdes af en eller to instruktører. Emnerne kunne f.eks. et eller flere af nedenstående og have fokus på Nspire som understøttende for teoridannelse og dermed også blive bedre til ”blyantsmatematik”.

  • De nye emner i bekendtgørelsen
  • Eksperimentel statistik
  • Hf – matematik (C-niveau nu også med CAS)
  • Eksperimentel geometri (hf)
  • Projektarbejde
  • Flere?!
  • 3000 kr. for et tretimers kursus med en instruktør.

Kontakt

Gert Schomacker, gert.schomacker@skolekom.dk


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.