Om T³ samarbejdet

T3 – Teachers Teaching with Technology – er et europæisk projekt som understøtter efteruddannelse for lærere. Det første kursus i Danmark fandt sted i april måned 1998. Meningen er, at lærere skal udveksle erfaringer for dermed at gøre lærerne mere fortrolige med anvendelse af grafiske lommeregnere og software dermed gøre det muligt for lærere at forbedre elevernes forståelse.

Danske kontaktpersoner er:

Gert Schomacker e-mail

For mere information omkring T3 ude i verden, klik her

Kurser

T³ lærerene udbyder løbende kurser til brugere af TI Nspire CAS både for øvede og begyndere. Se mere om kurserne under fanebladet kurser.

Tilmelding foregår via LMFK sekretariatets kursustilmelding.

Skolekurser

Texas Instruments vil gerne hjælpe med til at CAS-brugen i undervisningen bliver en succes.
I kan derfor i et vist omfang bestille skolekurser i brugen af TI Nspire CAS til de skoler der anvender, eller skal til at anvende CAS i undervisningen.

Kurserne kan bestilles hos T3 ved at henvende sig til

Gert Schomacker e-mail

Eller hos Texas Instruments, klik her.

 


Kommenter indlæget