Eksperimentel optimering

Posted on Updated on

På oktoberkurset 2013 var en række mindre aktiviteter. Heriblandt denne eksperimentelle tilgang til optimering.

Optimering af æskes volumen vejledning

 

Grundlæggende egenskaber ved vektorer

Posted on

På oktoberkurset 2013 var en række mindre aktiviteter. Heriblandt denne aktivitet om de grundlæggende egenskaber ved vektorer

Grundlæggende egenskaber ved vektorer

 

Grafen for den afledede funktion

Posted on

På oktoberkurset 2013 var en række mindre aktiviteter. Heriblandt denne eksperimentelle undersøgelse af grafen af den afledede funktion

Grafen af den afledede funktion

 

Gaudis Arkitektur

Posted on Updated on

Bjørn Felsager har skrevet et kompendium om analyse af Gaudis arkitektur vha. Nspire. Materialet kan bruges selvstændigt eller sammen med Ivan Taftebergs “Gaudibog” (findes her hos lmfk’s bogsalg), til et AT forløb eller til en studietur.

Gaudis arkitektur med TI Nspire CAS

Lister og regneark i Nspire

Posted on Updated on

På oktoberkurset i 2013 var en workshop om lister og regneark i Nspire. Materialet til workshoppen findes her workshop i liste og regneark.

Elektronisk retning i Nspire

Posted on Updated on

Materiale fra Kursus Oktober 2014

Den omtalte hjemmeside om elektronisk retning er http://rettestrategi.wordpress.com/ (findes også i linksamlingen til højre) og den konkrete side om retning i Nspire findes her http://rettestrategi.wordpress.com/modul3/retning-i-nspire/.

Hvis man ønsker at rette ved at returnere en film til eleverne kan programmet http://screencast-o-matic.com bruges. Et eksempel på sådan et rettelser er at finde her http://screencast-o-matic.com/watch/cl6rYDSco bemærk dogme metoden: Øhh og dumme formuleringer kan ikke undgås! Programmet er gratis og anvendelsesmulighederne er mangfoldige. Eleverne kan f.eks. også bruge programmet til at lave afleveringer i som f.eks. dette bevis af cosinusrelationen (dog uden Nspire).

Oktoberkursus 2013

Posted on Updated on

 Ny inspiration til matematikundervisningen

                                                                                                                                                          Afholdes 1.-2. oktober 2013 i Strib

Undervisere: Bjørn Felsager (BF), Gert Schomacker (GS), Ishak Gürleyik (IG), Thomas Birch (TTB), Janus Lylloff (JL) og Thomas Lytje (TL). Desuden deltager fagkonsulenterne i matematik for stx/hf (Bodil Bruun) og hhx (Laila Madsen).

Materiale:

Kursusnoter

Digital eksamensforsøg

Noter til TI-Nspire

Workshop i liste og regneark

Eksempelfiler

 

Program

Bemærk at der på visse programpunkter er særskilte aktiviteter for coaches.

Tirsdag den 1. oktober 2013

09:30-10:30 Teknisk hjælp. Du kan fx få hjælp til at installere nSpireCAS version 3.2
10:30-10:45 Velkomst og praktiske oplysninger (GS)
10:45-12:10 Kort introduktion til lommeregner, software,  dokumenttyper. Rundtur i applikationerne.Print, tns, tnsp. (TL+GS) COACH: Kort introduktion til lommeregner, software, dokumenttyper. Rundtur i applikationerne. Print, tns, tnsp.  (BF+IG+evt. TTB)
12:15-13:00 Frokost
13:15-15:30 Rundtur (fortsat)Computer/lommeregner (evt. 2 grupper). COACH: Rundtur (fortsat).Gruppearbejde. Eksamenssæt maj 2013.
15:45-16:30 Eksperimentel statistik. Simulering.  (TTB)
16:45-17:45 Gruppearbejde om statistik (BF+TTB) Eksamenssæt.   (GS+IG)
18:00-19:00 Aftensmad
19:15-19:45 nSpireCAS og begrebsindlæring v/ Bodil Bruun.
19:45-20:15 CAS’s rolle ved mundtlig og skriftlig eksamen v/ Bodil Bruun.
20:15-21:15 Individuelt arbejde eller gruppearbejde med eksempler på nSpireCAS i begrebsindlæringen.
21:15-22:00 T3 fylder 15 år. Jubilæumsforelæsning ved Bjørn Felsager.

 

Onsdag den 2. oktober 2013

08:00-08:55 Morgenmad
09:00-09:25 Demo af dataopsamling med en passende sonde (TL).

stx/hf

hhx

09:30-10:00 3D Geometri.  Kort introduktion. (BF) Lineær og kvadratisk programmering.Finansregning.Deskriptiv statistisk.(IG)
10:00-11:00 2D- og 3D-geometri(BF) Lineær og kvadratisk programmering(TTB) Modellering: Dataopsamling (sonder) eller geometrisk (foto).    (TL+GS)
11:00-12:00 Fortsæt eller byt til nyt emne
12:15-13:00 Frokost
13:15-14:45 Differentialligninger (IG+BF+GS) COACH:  Navigator. (JL+BO)
14:45-16:15 Nyt fra og spørgsmål til Texas Instruments (BA) Elektronisk retning (JL+BO) evt. præsentationer fra deltagerne, opsamling, evaluering og afslutning .

Kursusnoter: Workshop i lister og regneark

Posted on Updated on

På forespørgsel udsendes noterne der tidligere er blevet brugt til lister og regneark workshoppen til et Septemberkursus. Lister og regneark icon

Her gennem bl.a. på side 19 hvorledes man laver analyse af en bevægelse vha. video captures

13_Workshop i Lister og Regneark

Januarkursus

Posted on Updated on

Ny inspiration til matematikundervisningen:   9.-10. januar 2014                                                                                                                                                                                                                            

Program                           

Torsdag den 9. januar 2014

 

10:00-10:30 Teknisk hjælp. Du kan fx få hjælp til at installere nSpireCAS version 3.6
10:30-10:45 Velkomst og praktiske oplysninger (GS)
10:45-12:10 Introduktion til nSpireCAS: kort rundtur i applikationerne (BF+GS).
12:15-13:00 Frokost
13:15-14:15 nSpire Navigator (JL)
15:00-15:45 Eksperimentel statistik. Simulering  (BF)
15:45-16:45 Gruppearbejde om statistik (BF) Eksamenssæt   (GS)
16:45-17:45 Dokumenttyper, print, tns, tnsp
18:00-19:00 Aftensmad
19:15-19:45 Eksempler på nSpireCAS og begrebsindlæring (BF og GS)
19:45-21:15 Individuelt arbejde eller gruppearbejde med eksempler på nSpireCAS i begrebsindlæringen.
21:15-22:00 T3 er fyldt 15 år. Jubilæumsforelæsning ved Bjørn Felsager.

 

Fredag den 10. januar 2014

 

08:00-08:55 Morgenmad
09:00-09:20 Demo af dataopsamling med en passende sonde (BF og GS).
  stx/hf hhx
09:30-10:00 3D Geometri.  Kort introduktion. (BF) Gruppearbejde:

 

Lineær og kvadratisk programmering.

Deskriptiv statistisk.

 

10:00-12:00 Gruppearbejde:

 

2D- og 3D-geometri

Modellering: Dataopsamling (sonder) eller geometrisk (foto).

12:15-13:00 Frokost
13:15-14:15 Differentialligninger (BF+GS)
14:15-15:00 Elektronisk retning. Præsentation af webside.

Evt. præsentationer fra deltagerne.

Opsamling, evaluering og afslutning.

 

 

Test i Navigator – Differentialregning uden optimering

Posted on

Her en test i Navigator på 5 opgaver, kan både være med og uden noter som hjælpemidler. Testen er selvrettende i stort omfang.

https://www.dropbox.com/s/e89wan91qise33f/Test_differentialregning1.tns

Testen er lavet af Brit Eva Andersen