Vejledninger mv.

Logaritmiske koordinatsystemer i TI-Nspire CAS version 3.6

Posted on Updated on

Der er ikke indbygget logaritmiske koordinatsystemer i TI-Nspire CAS som sådan, men man kan simulere dem med skabeloner. Indtastningen af funktioner (såvel som datasæt) skal dog foregå med lidt behændighed, så skabelonerne er kun til illustrationer af de logaritmiske koordinatsystemer.

Principperne bag de logaritmiske koordinatsystemer er forklaret i den vedhæftede tekst:

Logaritmiske koordinatsystemer med TI-Nspire CAS version 3_6

Selve skabelonerne hentes på de følgende links:

Skabelon til enkeltlogaritmisk koordinatsystem: 

https://www.dropbox.com/s/7lll5a3doty9jql/Enkelt%20logaritmisk%20koordinatsystem%20version%203_6.tns

Skabelon til dobbeltlogaritmisk koordinatsystem:

https://www.dropbox.com/s/9iq339g8xgskkse/Dobbelt%20logaritmisk%20koordinatsystem%20version%203_6.tns

 

 

Lister og regneark i Nspire

Posted on Updated on

På oktoberkurset i 2013 var en workshop om lister og regneark i Nspire. Materialet til workshoppen findes her workshop i liste og regneark.

Kursusnoter: Workshop i lister og regneark

Posted on Updated on

På forespørgsel udsendes noterne der tidligere er blevet brugt til lister og regneark workshoppen til et Septemberkursus. Lister og regneark icon

Her gennem bl.a. på side 19 hvorledes man laver analyse af en bevægelse vha. video captures

13_Workshop i Lister og Regneark

Statistik med Nspire

Posted on Updated on

Gennemarbejdet materiale fra Bjørn Felsager med aktuelle eksempler, som kan bruges i tværfaglige forløb. Der er taget særligt hensyn til det nye statistikpensyn, hvorfor der i hæftets anden del er forskellige Chi-i-anden-test. Felsager viser hvordan statistiske test simuleres grafisk, så man´vurdere test-størrelserne grafisk. For mange er det en øjenåbner i statistik.

Statistik med TI-Nspire CAS version 3_2

 

Introduktion til geometri

Posted on Updated on

Et gennemarbejdet materiale, som kan anvendes direkte i undervisningen som introduktion til Geometri i TI-Nspire CAS 3.2. Udover at give et godt indblik i programmets geometriværksted giver det også eleverne indblik i og forståelse af geometriens grundelementer. Materialet er udarbejdet af Brian Olesen med assistance fra Bjørn Felsager fra midtsjællands gymnasieskoler.

Introduktion_til_Geometri_med_TI-Nspire_CAS_version_3.2

Genveje i Nspire

Posted on Updated on

I det daglige arbejde med Nspire betjeningen meget lettere, hvis man bruger genvejstaster.

6_Genveje i TI-Nspire CAS ver 3_2